Keharusan Merapatkan Barisan Ketika Shalat Berjamaah

Rapat dan Luruskan Shof-Shof Kalian!!!

Judul ini merupakan sebuah penggalan perintah sang Umar Al-Faruq ra, kepada makmum sesaat sebelum mengimami sholat berjamaah. Hal itu merupakan wujud perhatian besar beliau terhadap tuntutan Rosululloh Saw yang mulia ini.

Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Anas ra, bahwa Rosululloh bersabda yang artinya, "Rapihkan (rapat dan lurus) shof kalian, sesungguhnya rapat dan lurusnya shof termasuk bagian menegakan sholat." (HR. Bukhori 732).

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, Rosululloh Saw bersabda,"Rapihkan shof, sejajarkan antara bahu, penuhi yang masih kosong (masih longgar), bersikap lunaklah terhadap saudara kalian dan janganlah kalian biarkan kelonggaran untuk syetan. Barang siapa yang menyambung shof, Alloh akan menyambungnya dan barang siapa yang memutuskan shof Alloh akan memutusnya." (HR. Abu Dawud no.666).

Wajibnya Meluruskan Dan Merapatkan Shof

Ternyata Rosululloh tidak hanya memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shof, Namun beliau juga mengancam keras orang-orang yang tidak merapikan shof mereka seperti dalam suatu redaksi hadist, "Sungguh kalian mau merapikan shof kalian atau kalau tidak maka Alloh akan menjadikan perselisihan diantara kalian." (HR.Bukhori Muslim).

Sebuah kaidah dalam Islam meyatakan bahwa asal perintah adalah wajib. Begitu pula mustahil suatu perkara yang mendapatkan ancaman maka hukumnya hanya sampai sunnah saja. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajibnya merapikan shof dan apabila suatu jamaah sholat tidak merapikan shof mereka maka mereka berdosa. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyah yang dapat kita lihat dalam kitab Majmu' Fatawa karangan beliau. Namun bagi yang tidak merapikan sholat maka sholatnya tetap sah berdasarkan perbuatan Anas ra yang mengingkari mereka yang tidak merapikan sholat tetapi tidak memerintahkan agar mereka mengulanginya.

Bagaimana Cara Meluruskan Shof?

Adapun sifat dan tata cara merapikan shof telah tercantum dalam banyak hadist di antaranya sebuah hadist dari Nu'man bin Basyir ra, beliau berkata, "Rosululloh Saw pernah menghadap manusia dengan wajahnya seraya mengatakan, Rapihkan shof-shof kalian (3x). Demi Alloh, kalian merapikan shof kalian, atau kalau tidak maka Alloh akan menjadikan perselisihan di antara hati kalian.' Nu'man berkata, 'Lalu saya melihat seorang merapatkan bahunya dengan bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya dan mata kakinya dengan mata kaki temannya." (HR. Abu Dawud no. 662)

Hadist-hadist ini menunjukan secara jelas pentingnya merapikan shof dan hal itu termasuk kesempurnaan sholat. Dan hendaknya saling lurus dan tidak maju mundur antara satu dengan yang lain, dan saling rapat satu dengan yang lain, dan saling rapat antara bahu dengan bahu, kaki dengan kaki dan lutut dengan lutut.

Namun pada zaman sekarang, sunnah ini dilupakan, seandainya engkau mempraktekannya, niscaya masyarakat lari seperti keledai. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Adapun kita sesudah mengetahui tentang perintah ini sudah sepantasnya berusaha sekuat kemampuan melaksanakannya. Tidaklah kita ingin merasakan kelezatan menegakan amalan ini di dalam hati kita. Serta menjadi pemegang tombak syariat di muka bumi ini. Semoga Alloh Swt memberikan hidayah kepada kita semua. Kesimpulannya, merapikan shof meliputi hal-hal berikut:

- Meluruskan barisan sholat dan merapikannya
- Memenuhi shof yang masih renggang
- Menyempurnakan shof yang pertama terlebih dahulu dan begitu seterusnya
- Saling berdekatan

comment 0 komentar:

Posting Komentar

Delete this element to display blogger navbar

 
© Dakwah di Jalan Allah | Design by Blog template in collaboration with Concert Tickets, and Menopause symptoms
Powered by Blogger